Bartoň Pecková  advokátní kancelář 

Advokátní kancelář se všeobecným zaměřením s důrazem na občanské právo a právo obchodních korporací, sporovou agendu a právní vztahy k nemovitostem.

19

let advokátní
praxe

19

let advokátní
praxe

Naše služby

Poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech práva České republiky:

Občanské právo

více méně  
 • kompletní smluvní agenda (sepisování smluv vč. revizí a kontraktačního procesu)
 • právní rozbory a stanoviska
 • příprava vzorových dokumentů

Právo obchodních korporací

více méně  
 • kompletní právní servis pro obchodní společnosti a družstva

Procesní a správní právo

více méně  
 • zastupování v soudních, rozhodčích, správních a exekučních (případně insolvenčních) řízeních
 • vymáhání pohledávek

Právo nemovitostí

více méně  
 • komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí
 • provádění prověřování právního stavu nemovitostí
 • kompletní právní servis při koupi nebo prodeji nemovitostí, jejich nájmu či podnájmu, či řešení spoluvlastnictví
 • advokátní úschovy kupní ceny a listin
 • právní poradenství v rámci developerských projektů a výstavby
 • prohlášení vlastníka (vymezení jednotek)

Advokátní úschova peněžních prostředků

více méně  
 • pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění ve výši 180 000 000,- Kč (a maximálním limitem pro jednu pojistnou událost 90 000 000 Kč) vč. náhrady škody vzniklé při správě finančních prostředků převzatých do úschovy anebo vzniklé pohřešováním nebo ztrátou při provádění bezhotovostních převodů
 • dvojí kontrola podmínek výplaty a plateb - "schválení čtyřma očima"
 • jedinečný účet úschovy pro každou úschovu nedotknutelný třetí osobou (např. exekutory, insolvenčními správci)
 • výhradně bezhotovostní styk v souladu s právními předpisy ČR
 • transparentnost nakládání s peněžními prostředky pouze dle ustanovení písemné smlouvy o advokátní úschově v souladu se stavovskými předpisy a závaznými pokyny České advokátní komory
 • průběžná informovanost a zasílání notifikací o veškerých příchozích a odchozích platbách
 • identifikace majitele peněžních prostředků za účelem jeho evidence v systému pojištění vkladů spravovaného Fondem pojištění vkladů
 • rychlost výplaty peněžních prostředků nejpozději do pěti pracovních dnů od splnění podmínek

Náš tým

Mgr. Pavel Bartoň

advokát, partner Kontakt

barton@bartonpeckova.cz
776 822 882

Mgr. Dagmar Vítů Pecková

advokátka, partner Kontakt

peckova@bartonpeckova.cz
732 913 139

Mgr. Jan Markes

advokát Kontakt

markes@bartonpeckova.cz
776 488 882

Mgr. Aleš Justa

advokát Kontakt

justa@bartonpeckova.cz
774 404 617

Mgr. Anna Trübenekrová

advokátní koncipientka Kontakt

trubenekrova@bartonpeckova.cz
777 782 882

Mgr. Jan Ort

advokátní koncipient Kontakt

ort@bartonpeckova.cz
724 822 844

Andrea Herotová

vedoucí kanceláře Kontakt

office@bartonpeckova.cz
725 871 760

Kancelář

BARTOŇ PECKOVÁ, advokátní kancelář s.r.o. Chodská 1383/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (mapa) IČO: 06230610 DIČ: CZ 06230610

Kancelář Kancelář Informace pro spotřebitele

Kudy k nám

Metrem

metrem linky A zastávka Jiřího z Poděbrad nebo Náměstí Míru přesun cca. 10 minut

metrem linky C zastávka I. P. Pavlova a následně tramvají č. 10, 16 zastávka Šumavská

Tramvají

tramvají č. 10, 16 zastávka Šumavská

tramvají č. 13, 22 zastávka Krymská

autobus č. 135 zastávka Krymská

Parkování

modrá parkovací zóna v ulici Chodská (je nutné zaplatit parkované 60 Kč / hodina, zde)

oranžové parkovací zóny v ulici Šumavská a Korunní (parkovné se platí na místě v parkovacím automatu)

zelená parkovací zóna v ulici Dykova (parkovné se platí na místě v parkovacím automatu)

Kancelář Kancelář